Giới thiệu Khoa Công trình

Lượt xem: 799
Giới thiệu Khoa Công trình

Khoa Công trình được thành lập tháng 11 năm 1961 (lúc đầu có tên là Ban Công trình) trong thời gian chuẩn bị cho việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải.

Chi tiết

Bộ môn Cầu-Hầm và các chuyên ngành đào tạo

Lượt xem: 952
Bộ môn Cầu-Hầm và các chuyên ngành đào tạo

Bộ môn Cầu- Hầm được thành lập năm 1962 ngay sau khi thành lập trường ĐHGTVT. Các chuyên ngành xây dựng Cầu, Hầm đã là thương hiệu truyền thống hơn 50 năm của Trường. Sau khi ra Trường sinh viên có nhiều cơ hội làm việc thuận lợi và học tập tiếp lên trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ. Rất nhiều cựu sinh viên ngành Cầu, Hầm đã thành đạt và đang đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo chủ chốt của Ngành giao thông vận tải.

Chi tiết