Giới thiệu

Lượt xem: 1516
Giới thiệu

Bộ môn Cầu- Hầm được thành lập năm 1962 ngay sau khi thành lập trường ĐHGTVT. Các chuyên ngành xây dựng Cầu, Hầm đã là thương hiệu truyền thống hơn 50 năm của Trường. Sau khi ra Trường sinh viên có nhiều cơ hội làm việc thuận lợi và học tập tiếp lên trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ. Rất nhiều cựu sinh viên ngành Cầu, Hầm đã thành đạt và đang đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo chủ chốt của Ngành giao thông vận tải. 

Chi tiết

Các chuyên ngành đào tạo đại học (thuộc ngành: Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông)

Lượt xem: 371
Các chuyên ngành đào tạo đại học (thuộc ngành: Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông)

1. Kỹ thuật Xây dựng Cầu Hầm

2. Kỹ thuật Xây dựng Đường Hầm & Metro

3. Kỹ thuật Xây dựng Cầu Đường Bộ (kết hợp cùng Bộ môn Đường Bộ)

4. Kỹ thuật Xây dựng Cầu Đường Sắt (kết hợp cùng Bộ môn Đường Sắt)

http://ts.utc.edu.vn/sites/ts.utc.edu.vn/files/8.%20Gioi%20thieu%20BM%20Cau%20Ham%202016.pdf

Chi tiết