Danh mục các môn học Bộ môn Cầu Hầm phụ trách giảng dạy

Lượt xem: 1646
Danh mục các môn học Bộ môn Cầu Hầm phụ trách giảng dạy

      Dưới đây là các môn học do Bộ môn Cầu Hầm phụ trách giảng dạy. Các môn học sẽ được tổ hợp phù hợp theo các lớp chuyền ngành. Các lớp chuyên ngành bao bộ môn cầu tham gia giảng dạy như: Chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm, Chuyền ngành Xây dựng Đường hầm - Metro, Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường bộ, Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường sắt, Chuyên ngành Kinh tế Xây dựng - Kinh tế Quản lý Khai thác cầu đường,...

Chi tiết