Tin tức

Giới thiệu

Giới thiệu

Bộ môn Cầu- Hầm được thành lập năm 1962 ngay sau khi thành lập trường ĐHGTVT. Các chuyên ngành xây dựng Cầu, Hầm đã là thương hiệu truyền thống hơn 50 năm của Trường. Sau khi ra Trường sinh viên có nhiều cơ hội làm việc thuận lợi và học tập tiếp lên trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ. Rất nhiều cựu sinh viên ngành Cầu, Hầm đã thành đạt và đang đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo chủ chốt của Ngành giao thông vận tải. 

Chi tiết

Giới thiệu

Bộ môn Cầu- Hầm được thành lập năm 1962 ngay sau khi thành lập trường ĐHGTVT. Các chuyên ngành xây dựng Cầu, Hầm đã là thương hiệu truyền thống hơn 50 năm của Trường. Sau khi ra Trường sinh viên có nhiều cơ hội làm việc thuận lợi và học tập tiếp lên trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ. Rất nhiều cựu sinh viên ngành Cầu, Hầm đã thành đạt và đang đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo chủ chốt của Ngành giao thông vận tải. 

Chi tiết

Định hướng hoạt động khoa học - công nghệ

Mục tiêu.
Đẩy mạnh hoạt động NCKH, triển khai Công Nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Đại học và Sau Đại học, nâng cao hiệu quả phục vụ cho sự phát triển của ngành GTVT.

Chi tiết

Thống kê truy cập

Hỗ trợ trực tuyến

Skype:

minhngovan83

Email:

minhngovan83@utc.edu.vn

Hotline:

0985.942.265
0965.346.876

Đối tác – Các đơn vị liên kết

Các đơn vị liên kết